Przejdź do treści

UWAGI OGÓLNE:

W trybie ZWIEDZAJ możesz uzyskać dużo informacji na temat wybranych budynków, postaci i przedmiotów z epoki namalowanych przez Canaletta.
W trybie GRAJ możesz odnaleźć elementy domalowane do oryginalnych obrazów Canaletta przez twórców projektu. Tymi elementami mogą być zarówno ludzie, jak i budynki oraz przedmioty pochodzące z czasów późniejszych.

ZASADY:

Możesz przesuwać kursorem myszki po obrazie. Do powiększania obrazu służy “kółko” myszy. Podwójnym kliknięciem lewym przyciskiem myszki, nie tylko oddzielasz obiekt od tła, ale też wyświetlasz w okienku jego opis. Po naprowadzeniu kursora myszki na pole tekstowe możesz kółkiem myszki przewijać tekst. Pole tekstowe może być również przenoszone w inną część ekranu. Aby to zrobić trzeba wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki w górnej części pola tekstowego. Mając otwarte pole tekstowe można również przenieść kursor myszki na sam obraz i za jego pomocą przesuwać po ekranie zaznaczony obiekt, a dodatkowo przy pomocy kółka myszki przybliżać go lub oddalać i w ten sposób oglądać detale w dużym przybliżeniu. Naciśnięcie przycisku „zamknij” powoduje powrót do początkowego trybu Zwiedzania.

W trybie GRAJ zabawa polega na odnalezieniu na obrazie Canaletta współcześnie domalowanych elementów. Po naprowadzeniu na nie kursora, należy nacisnąć dwukrotnie lewy przycisk myszy. Jeśli domalowany obiekt został zidentyfikowany prawidłowo, będzie on zaznaczony. Pojawia się wówczas dodatkowo pole tekstowe z krótkim opisem wskazanego detalu. Naprowadzając myszkę na pole tekstowe, możesz kółkiem myszki przewijać tekst. Żeby lepiej przyjrzeć się elementowi, możesz przenieść pole tekstowe w inną część ekranu, wystarczy że wciśniesz i przytrzymasz lewy przycisk myszki w górnej części pola tekstowego.
Mając wciąż otwarte pole tekstowe można również przenieść kursor myszki na sam obraz i za pomocą myszki przesuwać go po ekranie, a przy pomocy kółka myszki można dodatkowo obraz przybliżać lub oddalać, aby przyjrzeć się namalowanym szczegółom.
Naciśnięcie przycisku „zamknij” powoduje przejście do dalszej Gry.
Uwaga! Podwójne naciśnięcie lewym przyciskiem myszki na detal obrazu, który nieprawidłowo został wskazany jako domalowany do obrazu Canaletta, bo faktycznie jest dziełem tego malarza, powoduje utratę jednej z trzech szans na popełnienie błędu. Szanse symbolizują postaci trzech syrenek. Trzy błędy gracza to strata trzech syrenek, a tym samym powrót do początku Gry.

Powodzenia i udanej zabawy!
Zespół Canaletto 2.0