Przejdź do treści

Kontakt

Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flâneur
www.flaneur.org.pl
mail: kontakt@flaneur.org.pl

Koordynacja: Natalia Szelachowska
Redakcja i promocja: Małgorzata Szelachowska

Licencje: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en