Przejdź do treści

Ciekawostki

Canaletto.online

4 days 6 hours ago

Z kucharza czy kawiarza - szlachcicem! 😊
Przy okazji sejmu koronacyjnego Stanisława Augusta "nobilitowano osób rozmaitych do czterechset przeszło, jednych za pieniądze, drugich z łaski. Nietrudno było wcisnąć się do nobilitacji ostatniemu motłochowi" - sarkał Jędrzej Kitowicz w swoich "Pamiętnikach, czyli historii polskiej".
"Pani Branicka - kontynuuje w swoich wspomnieniach Kitowicz - kasztelanowa krakowska i hetmanowa wielka koronna, siostra królewska, niemal cały dwór swój tym sposobem nobilitowała: kucharzów, kawiarzów, fryzjerów, kamerdynerów, muzykantów, zgoła na kogo padł wzgląd łaskawy tej pani.
Wielu jednak z sejmowych nobilitacji nie skorzystało. Najprzód którzy nie mogli opłacić w kancelariach pieczętarskich dyplomów, ci ich nie otrzymali, a przeto czym dowodzić szlachectwa nie mieli.
Po wtóre, kto nie kupił wsi we dwa roki po otrzymanym szlachectwie, ten podług konstytucji od szlachectwa odpadać powinien; że zaś wielu hołyszów wcisnęło się , więc nie kupiwszy wsi, zostali takimi, jakimi byli przed nobilitacją" - konkludował pamiętnikarz.

Ilustracją wpisu jest portret wspomnianej Izabeli Branickiej z domu Poniatowskiej pędzla Marcella Bacciarellego z roku 1758 pozostający w kolekcji Muzeum Narodowe we Wrocławiu

#Canaletto #Bellotto #okonasztuke #warszawa #historia

Canaletto.online

1 week 4 days ago

Punkt Canaletta rządzi przy planowaniu wieżowców w Warszawie 😊

Warto wiedzieć, że wpływ na dzisiejszą panoramę Warszawy z prawego brzegu Wisły ma Bernardo Bellotto zwany Canalettem, a właściwie jego weduta.
Ten wenecjanin w 1770 r. uwiecznił stolicę Polski na jednym ze swoich płócien ujmując miasto z punktu, który znajduje się obecnie koło Mostu Gdańskiego i jest określany "punktem Canaletta".
Widok z tego miejsca jest prawnie chroniony, ponieważ zgodnie z wpisem UNESCO włączającym Stare Miasto na Listę światowego dziedzictwa kultury Unesco World Heritage Sites , krajobraz ten nie może ulec zmianie.
Projektowane wieżowce nie mogą wystawać ponad budynki chronione przez panoramę, nie może się też zmienić widok na Starówkę. Najważniejsze są dwa obiekty: Zamek Królewski i kościół św. Anny.
Czy jest to wyzwaniem czy przeszkoda w pracy architektów...? 😊

Jako ilustrację zamieszczamy wedutę Canaletta z 1770 r., która stanowi odniesienie dla współczesnych planów zabudowy stolicy.
Obraz znajduje się w stałej kolekcji Zamek Królewski w Warszawie

Canaletto.online

2 weeks 3 days ago

W modzie mężczyźni niczym nie ustępowali kobietom😊i u kupców potrafili zadłużyć się na niemałe sumki...
"Składy, czyli magazyn mód, utrzymywane były przez Francuzów, jako to Carpentier, gdzie więcej znajdowało się potrzeb służących do ubioru dla mężczyzn jak dla dam, np. mnóstwo różnego rodzaju guzików, sprzączek do trzewików, z których niektóre okrywały je aż do podeszwy; kapeluszy, ślaczków do kamizelek, gotowych fraków i trzewików paryskich, worków do włosów itp." - opisywał warszawskie sklepy z modą dla dżentelmenów pierwszy kronikarz stolicy Antoni Magier.

Franciszek Carpentier, który zmarł w 1793 r. prowadził handel galanteryjny. Inwentarz jego majątku wymienia wiele sztuk biżuterii, pasów, obrazów itp. oraz 36 699 dukatów należnych od magnaterii za towar brany na kredyt.- przypis do powyższego tekstu z wydania Ossolineum z 1963 r.

Ilustracją do wpisu jest fragment obrazu Bernarda Bellotta zwanego Canalettem przedstawiający Widok Warszawy z trasu Zamku Królewskiego.

#Canaletto #Bellotto #okonasztuke #historia #Warszawa #art

Canaletto.online

3 weeks 5 days ago

W wojsku polskim po niemiecku!
😊
"Po panowaniu Augustów (Augusta II i Augusta III Sasów, królów Polski) pozostała jeszcze pamiątka w wojsku polskim, iż wszelka służba wojskowa odbywała się w języku niemieckim.

Trudno zatem zdawało się Polakowi wprawić się w potrzebne niemieckie wyrazy do służby należące, jako to: Rechts umkehrt euch!, Präsentiert das Gewehr! Links! Rechts!* itp.

Dopiero około 1778 r. gdy książę Stanisław Poniatowski (bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) został generałem leutenantem i szefem pułków królewskich, wszystko w wojsku polskim odbywane zostało." - relacjonował Antoni Magier w swojej "Estetyce miasta stołecznego Warszawy

Ilustracją do zdjęcia jest fragment obrazu Canaletta "Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego w Warszawie namalowany w 1773 r.

* W prawo zwrot! Prezentuj broń! Lewa! Prawa!

Canaletto.online

1 month 13 hours ago

Jeden z najwykwintniejszych pałaców stanisławowskiej Warszawy.
Wiemy dlaczego Canaletto go nie namalował 😊

"Pałac prymasa leży przy ulicy Senatorskiej i po Zamku najrozleglejszy ze wszystkich w Warszawie - wygląda dobrze, tylko na długość swoja jest za niski; składa go korpus główny i dwa boczne skrzydła, z przodu dziedziniec obszerny i piękny, który nawet do trzechset (300) powozów objąć może.

Od ulicy dzieli go krata, a w pośrodku jej brama wjazdowa.
W jednym skrzydle stoi straż, która prymasowi królestwa jest przynależną." - opisywał Pałac Prymasowski w Warszawie w 1791 roku Fryderyk Schulz, niemiecki uczony podróżujący po Polsce.
Całkowicie przebudowany i wyposażony w latach 1777 - 1784 przez prymasa Antoniego Ostrowskiego, według projektu Efraima Schrögera, uzyskał postać, jaka została mu nadana też później po zniszczeniach II wojny światowej.

Lecz tym razem wzorem nie był obraz pałacu z weduty Canaletta, bo Bernardo Bellotto zmarł w 1780 roku nie doczekawszy końca remontu, więc nie mógł też uwiecznić siedziby prymasów Rzeczpospolitej.

Wielka szkoda. To byłby piękny obraz... 😊

#Canaletto #Bellotto #Warszawa #Starowka

Canaletto.online

1 month 1 week ago

Heinrich von Brühl - dandys i kolekcjoner dzieł sztuki, protektor Canaletta, wszechwładny minister Augusta III, króla Polski.
Miał swój pałac w Warszawie.
"Pałac Brühlowski, założonym był w r. 1740 od grafa Brühla, który za Augusta II był podskarbim zaś za Augusta III ministrem. (Sasi na tronie Polski)
Minister ten był to wielki wygodniś co do ubioru, garderoba jego najcelniejszą zajmowała ozdobę jego dostatków, a liczne pokoje napełnione były to perukami, to trzewikami, sukniami, bielizną itp. co drugi dzień brał nowe trzewiki, które dzień przód kamerdyner wdziewał i w nich chodził, aby nie dolegały ministrowi, gdy je brał na nogi.
Peruki i suknie jak najczęściej odmieniał.
Mało był przystępnym i mało mówiącym, wiele mający władzy nad królem, który zawsze na jego zdaniu przestawał.
Gdy się wieczorem minister pokazał na pokojach królewskich, siadał zaraz do kart, aby tym sposobem nie wdawał się z nikim w rozmowę" ze wspomnień Antoniego Magiera, pierwszego kronikarza stolicy.

Wielki miłośnik sztuki. Bardzo mocno wspierał karierę Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, gdy ten pracował w Dreźnie jako nadworny malarz Augusta II elektora saskiego i jednocześnie króla Polski.

Pałac grafa Heinricha von Brühla (1700-1763), pierwszego ministra i szambelana Augusta III, króla Polski którego tytułów nie sposób przytoczyć w krótkim wpisie, będzie odbudowany razem z Pałacem Saskim przy Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Portret Heinricha von Brühla namalowany przez Marcello Bacciarellego ok. roku 1753 znajduje się w zbiorach Staatliche Kunstsammlungen Dresden Gemaeldegalerie Alte Meister, Dresden

#Canaletto #Bellotto #historia #zabytki #okonasztuke

Canaletto.online

1 month 2 weeks ago

Pałac elektorów saskich w Warszawie będzie odbudowany.

"Pałac zwany Saski był własnością elektorów saskich. Tenże pałac w Warszawie przez Augusta II w r. 1722 stawiany, zajętym tegoż króla mieszkaniem został 7 maja 1724 roku, po śmierci Augusta III utrzymywanym kosztem elektorów.
Intendentem tego pałacu był starosta Radzimiński, jako mający względy dworu saskiego.
Rezydenci sascy mieli mięszkanie w oficynie bliskiej ulicy Czystej.
Dragonii było kilkadziesiąt żołnierzy dla strzeżenia rozległych pomieszkań tego pałacu, które po części przez wiele familii bezpłatnie były zajęte" -
pisał Antoni Magier (1762-1837), w swojej "Estetyce miasta stołecznego Warszawy", pierwszy kronikarz stołecznego miasta.

Dla przypomnienia: August II i August III, elektorowie sascy zbyli elekcyjnymi królami Polski rezydując na przemian w Dreźnie i w Warszawie.

Pałac Saski wraz z placem przed gmachem oraz Ogrodem Saskim miały tworzyć rezydencję godną królów.

Ilustracją do wpisu jest szkic z Królewskich Archiwów Państwowych w Dreźnie, który przedstawia pierwotny wygląd Pałacu Saskiego z czasu Sasów na tronie polskim.

W pierwszej połowie XIX wieku pałac został przebudowany w stylu klasycystycznym. Tak przetrwał do 1944 roku, kiedy został wysadzony w powietrze.

Projekt odbudowy Pałacu Saskiego i otaczającej go zabudowy obecnego Placu Piłsudskiego według pracowni WXCA nawiązuje do wyglądu Pałacu, który znamy ze zdjęć archiwalnych.

Canaletto.online

1 month 2 weeks ago

Wystawa grafik pod chmurką. Jeszcze wilgotne odbitki można nabyć wprost ze sznurka 😊

Ulica Senatorska w Warszawie i jej okolice znane były w XVIII wieku z handlu sztuką oraz artykułami luksusowymi, najczęściej sprowadzanymi z zagranicy.

Bernardo Bellotto zwany Canalettem w 1777 roku uwiecznił marszanda oferującego ryciny na prowizorycznym stoisku zaaranżowanym pod ceglanym murkiem właśnie na tej ulicy.

W stolicy, która za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego przeżywała boom gospodarczy, pojawiła się nowa grupa zamożnych klientów gotowa kupować dzieła sztuki, by ozdabiać nimi ściany swoich domostw.

Ponieważ obrazy olejne ze względu na cenę nadal były dostępne głównie arystokracji, malarze, w tym i Bernardo Bellotto, często tworzyli na ich podstawie sztychy, które sprzedawali w znacznie tańszych odbitkach.

Ilustracją wpisu jest fragment obrazu Canaletta z 1777 roku pt. "Ulica Miodowa".
Artysta zajechał 10 lat wcześniej do Warszawy po listy polecające od Stanisława Augusta do carycy Katarzyny, gdzie zamierzał zabiegać o zatrudnienie w charakterze nadwornego malarza.

Do Petersburga nigdy nie dotarł. Przyjął zaproszenie od polskiego króla i stał się jego nadwornym artystą. 😊

#Bellotto #Canaletto #ESG #StowarzyszeniFlaneur #okonasztuke

Canaletto.online

1 month 2 weeks ago

Tu mieszkał Canaletto 😊
Choć wnętrze kamienicy zostało sfotografowane w 1936 roku, to zapewne nie różni się wyglądem od tego z czasów weneckiego Mistrza.
Kamienica Baryczkowska na Rynku Starego Miasta należała wówczas do księdza kanonika Jakuba Minasowicza.
W rachunkach królewskich znajduje się informacja, że Stanisław August Poniatowski opłacił stancję dla Bernarda Bellotta wnosząc księdzu kanonikowi opłatę w wysokości 1650 złotych polskich.
Trochę mnie zastanawia rok podany przez Alberta Rizziego w jego monografii "Canaletto w Warszawie". Mianowicie wspomniana opłata została uiszczona w 1766 roku, a przyjmuje się, że Canaletto dotarł do Warszawy pod koniec stycznia 1767 roku. Czyżby głębsza analiza dokumentów albo odkrycie nowych źródeł pokazało, że Bernardo Bellotto był w stolicy Polski wcześniej niż do tej pory sądzono...?

Przed nami jeszcze wiele tajemnic do odkrycia 😊

Ilustracją do wpisu są zdjęcia Kamienicy Baryczkowskiej z 1936 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Canaletto.online

1 month 3 weeks ago

Takiego przewodnika po Warszawie jeszcze nie było. Ale będzie! 😊 Możecie nam w tym pomóc.

W przewodniku pokażemy Warszawę oczami Canaletta i cudzoziemców podróżujących po Polsce stanisławowskiej, by przekonać się, że stolica z obrazów Bernarda Bellotta zwanego Canalettem istnieje w rzeczywistości!

Z przewodnikiem w formie poręcznego mini albumu będzie można dotrzeć do wielu detali i ciekawostek odkrywając stolicę z jej historią na nowo.

Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flaneur zaanonsowało tę publikację na spotkaniu z miłośnikami Warszawy na 376. Urodzinach Pragi.

Na razie można dostać elektroniczną wersję pierwszej części albumu pt. "Canaletto. Jak wenecjanin stał się warszawiakiem" po zadeklarowaniu nawet minimalnej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Flaneur.

Wystarczy wejść na adres
lnkd.in/d-StpKCR 😊
i w ten sposób przyspieszyć proces wydawniczy.

Pamiętajcie!
Darowizny przekazane naszej organizacji można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu).